janion-i-fiolki

Polecane strony, projekty badawcze i popularyzatorskie:

HyPaTia – strona feministycznego projektu badawczego, rekonstruującego wiedzę o kobietach tworzących historię polskiego teatru.

Archiwum Historii Kobiet – portal Hersotie.pl, będący bazą wiedzy na temat historii kobiet w Polsce (biogramy działaczek emancypacyjnych, opisy miejsc ważnych dla ruchu kobiecego w Polsce, opisy herstorycznych inicjatyw, etc.)

Wielkopolski Słownik Pisarek – internetowa baza biogramów pisarek związanych z Wielkopolską (część z nich ukazała się w 2012 roku w Wielkopolskim Alfabecie Pisarek).

Dziwy Polskie – platforma popularyzująca dramatopisarską twórczość kobiet, wraz z nagraniami cyklu paneli dyskusyjnych i czytań performatywnych, zorganizowanych na 250-lecie teatru publicznego w Polsce przez Grupę Artystyczną Teraz Poliż.

Feminoteka – portal fundacji Feminoteka.

Sekcja Feministyczna SKK IKP – platforma sekcji feministycznej Studenckiego Koła Kulturoznawczego przy IKP UW.

Gender Studies IBL – strona internetowa podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki.

Ilustracja: Sztuczne Fiołki.