Zrzut ekranu 2015-11-19 o 00.22.36

28 listopada 2014 roku na Wydziale Polonistyki odbyła się dyskusja wokół ukraińskiej literatury kobiet. Gościem specjalnym spotkania była dr Nadija Poliszczuk z Katedry Literatury Powszechnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Badaczka zajmuje się modernizmem europejskim, a zwłaszcza anglosaską literaturą kobiecą XIX i XX wieku i jej wpływem na pisarki ukraińskie. Jest m. in. redaktorką dwóch antologii krótkiej prozy kobiecej: amerykańskiej, po raz pierwszy przełożonej na ukraiński i wydanej pod tytułem Bezimienna (Безіменна: Антологія американської жіночої малої прози, Lwów 2012) oraz ukraińskiej, powstałej na terenie Galicji w okresie międzywojennym, zatytułowaną Rajska jabłonka (Райська яблінка. Антологія української малої „жіночої” прози Галичини міжвоєнного періоду, Lwów 2014). Bierze udział w projekcie „Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego – perspektywa (środkowo)europejska” kierowanym przez prof. dr hab. Grażynę Borkowską.

Przed spotkaniem uczestniczki i uczestnicy przeczytali między innymi utwory Darii Wikońskiej (opowiadanie Begonia Rex w przekładzie Nadiji Poliszczuk i Ireny Frys), Ireny Wilde (Kapryśne serce w przekładzie Tadeusza Wasylkowskiego) oraz fragmenty Ukraińskiego modernizmu Agnieszki Korniejenko. Spotkanie poprowadziła dr Lena Magnone

Materiały dodatkowe: biogramy omawianych pisarek (Kobiecy modernizm? Wariant ukraiński).

10818476_734373946637513_4232280537715303833_o